לעמוד הבית של דוד שי                                   Fermat's Last Theorem - English version

המשפט האחרון של פרמה

דוד שי

היווצרות הבעיה
תחילת הדרך - הוכחות למקרים פרטיים
צעדים ראשונים בהוכחות כלליות
המחשב נכנס לתמונה
האם יש בכלל הוכחה?
יש בעיות גדולות יותר
יש גם כשלונות
השערת טניאמה-שימורה
יש הוכחה!
האם זו ההוכחה לה ציפינו?
מקורות
חידות מתמטיות

© 1996 כל הזכויות שמורות לדוד שי
© קריקטורות באתר זה: דדי שי


לעמוד הבית של דוד שי

Free Web Hosting