חזרה לסעיף הקודם: האם זו ההוכחה לה ציפינו?
המשך לסעיף הבא: חידות מתמטיות
חזרה לתוכן העניינים

מקורות

מאמר Encyclopaedia Britannica: Numbers Theory, Diophantine Equations, Diophantus, Fermat, Euler, Kummer, Gauss, Mordell, Weil.

ספר L. J. Mordell: Three Lectures on Fermat's Last Theorem, 1921.

ספרMen of Mathematics. >

ספר E. T. Bell: The Last Problem, 1961.

ספר C. B. Boyer: A History of Mathematics, 1968.

ספר W. W. Rouse Ball: Mathematical Recreations and Essays, 1987.

ספר M. S. Mahoney: The Mathematical Career of Pierre de Fermat, 1973.

ספר Harold M. Edwards: Fermat's Last Theorem - A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory, 1977.

ספר Paulo Ribenboim: 13 Lectures on Fermat's Last Theorem, 1979.

ספר Andre Weil: Number Theory - An approach through history, 1983.

ספר Simon Singh: Fermat's Enigma: The Quest to Solve the World's Greatest Mathematical Problem, 1997.

פרק בספר Ian Stewart: The Problems of Mathematics, 1987.

פרק בספר Keith Devlin: Mathematics: The New Golden Age, 1988.

מאמר L. E. Dickson, Fermat's Last Theorem and the Origin and Nature of the Theory of Algebraic Numbers, Annals of Math., 1917, 161-187.

מאמר Fermat's Method of Infinite Descent, American Mathematical Monthly, 1918, p. 333.

מאמרAlonzo Church, An unsolvable problem of elementary number theory, American J. of Mathematics, 1936.

מאמר H.S. Vandiver, Fermat's Last Theorem: Its History and the Nature of the Known Results Concerning it, American Mathematical Monthly, 1946.

מאמר Andre Weil, Two Lectures on Number Theory, Past and Present, L'Enseignement Mathematique, 1974.

מאמר Harold M. Edwards, The background of Kummer's proof of Fermat's last theorem for regular primes, Arch. for History of Exact Sciences, 1975, 219-236.

מאמר Harold M. Edwards, Fermat's Last Theorem, Scientific American, October 1978.

מאמר Alfred van der Poorten, A Proof that Euler Missed..., Mathematical Intelligencer, 1979.

מאמר Nelson Stephens, The prize puzzle in mathematics, New Scientist, 10/5/84.

מאמר Gina Kolata, Progress on Fermat's Famous Math Problem, Science, 27/3/87.

מאמר The last laugh, The Economist, 19/3/88.

מאמר Ian Stewart, Fermat's last theorem laid to rest at last?, New Scientist, 24/3/88.

מאמר Paul Hoffman, Fermat Still has the Last Lough, Discover, January 1989.

מאמר Goro Shimura, Yutaka Taniyama and His Time - Very Personal Recollections, Bull. London Math. Soc., 1989.

מאמר B. Mazur, Number Theory as Gadfly, American Mathetical Monthly, 8-9/91.

מאמר Peter Swinnerton-Dyer, The end of the last theorem?, Nature, 1/7/93.

מאמר Barry Cipra, Fermat's Last Theorem Finally Yields, Science, 2/7/93.

מאמר Ian Stewart, Thousand-page proof vindicates Fermat, New Scientist, 3/7/93.

מאמר But not least, The Economist, 3/7/93.

מאמר Arthur Jaffe and Frank Quinn, "Theoretical Mathematics": Toward a Cultural Synthesis of Mathematics and Theoretical Physics, Bulletin of the AMS, July 1993.

מאמר John Horgan, Culture Clash, Scientific American, August 1993.

מאמר John Horgan, Fermat's MacGuffin, Scientific American, September 1993.

מאמר Allyn Jackson, Fermat Fest Draws a Crowd, Notices of the AMS, October 1993.

מאמר John Horgan, The death of Proof?, Scientific American, October 1993.

מאמר Ian Stewart, Fermat's Last Time-Trip, Scientific American, November 1993.

מאמר Barry Cipra, Fermat Proof Hits a Stumbling Block, Science, 24/12/93.

מאמר David A. Cox, Introduction to Fermat's Last Theorem, American Mathematical Monthly, 1/94.

מאמר John Horgan, Fermat's Theorem Fights Back, Scientific American, 3/94.

מאמר Fernando Q. Gouvea, "A Marvelous Proof", American Mathematical Monthly, March 1994.

מאמר Allyn Jackson, Update on Proof of Fermat's Last Theorem, Notices of the AMS, 3/94.

מאמר K. Rubin and A. Silverberg, A Report on Wiles' Cambridge Lectures, Bulletin of the AMS, July 1994.

מאמר S. MacLane, Will Fermat Last?, Mathematical Intelligencer, 1994.

מאמר L. Milligan and K. Yarnall, The World's Most Famous Math Problem by Marilyn vos Savant, Mathematical Intelligencer, 1994.

מאמר Edward B. Burger and Frank Morgan, Fermat's Last Theorem, The Four Color Conjecture, and Bill Clinton for April Fools' Day, American Mathematical Monthly, March 1997.

מאמר Simon Singh and Kenneth A. Ribet, Fermat's Last Stand, Scientific American, November 1997.

אתר אינטרנט John O'Connor and Edmund F. Robertson, MacTutor History of Mathematics archive: Fermat's Last Theorem

אתר אינטרנט Alex Lopez-Ortiz, Frequently Asked Questions in Mathematics: Fermat's Last Theorem

אתר אינטרנט Charles Daney, The Mathematics of Fermat's Last Theorem

אתר אינטרנט Simon Singh and John Lynch, Horizon - Fermat's Last Theorem

אתר אינטרנט NOVA Online | The Proof

אתר אינטרנט Karl Rubin, The solving of Fermat's Last Theorem, May 22, 1997.

אתר אינטרנט Kwan Choi, Timeline of Fermat's Last Theorem

אתר אינטרנט Gerd Faltings, The Proof of Fermat's Last Theorem by R. Taylor and A. Wiles, Notices of the AMS, July 1995.

אתר אינטרנט Klaus Barner, Paul Wolfskehl and the Wolfskehl Prize, Notices of the AMS, November 1997.

אתר אינטרנט Serge Lang, Some History of the Shimura-Taniyama Conjecture, Notices of the AMS, November 1995.

אתר אינטרנט The Mathematical Problems of David Hilbert.

אתר אינטרנט Ivars Peterson, Curving Beyond Fermat, MathTrek, November 22, 1999.

אתר אינטרנט Eric Weisstein, Fermat's Last Theorem, MathWorld.

אתר אינטרנט Eric Weisstein, Taniyama-Shimura Conjecture, MathWorld.

אתר אינטרנט Fermat's Last Theorem: The Musical, MAA Online.

אתר אינטרנט The Greatest Math Mistake of the Century, The Glossary of Mathematical Mistakes.

אתר אינטרנט Online ECC Tutorial, Certicom.

מאמר האנציקלופדיה העברית: מספרים תורת ה-, דיופנטוס, פרמה, אוילר, גאוס, קומר, דדקינד, גדל, טופולוגיה.

מאמר צילה שמיר, הפתרון ניתן כעבור 350 שנה, מעריב, 19/9/93

מאמר יבשם עזגד, הארץ, 31/12/93

מאמר אליהו לוי, בעיית פרמה נפתרה סוף סוף (אולי) ע"י אנדרו ויילס, אתגר - גליונות מתמטיקה, מרס 1994.

מאמר יבשם עזגד, הוכחה עוקפת שגיאה, הארץ, 13/11/94

מאמר מיכאל רוזנברג, המשפט הגדול של פרמה - ההוכחה המיוחלת, גלילאו, מרץ-אפריל 1995

© 1996 כל הזכויות שמורות לדוד שי
חזרה לסעיף הקודם: האם זו ההוכחה לה ציפינו?
המשך לסעיף הבא: חידות מתמטיות
חזרה לתוכן העניינים


Free Web Hosting